Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

NYITÓLAP HÁZIREND, SZERV. MŰK. SZAB. ÓVODAKÉPÜNK BÁZISINTÉZMÉNY OVI DOLGOZÓI OVI DOLGOZÓI II. OVI DOLGOZÓI III. CSOPORTJAINK KIS VAKOND BRUMI MACI MÉHECSKE CIRMOS CICA BEMUTATKOZÓ KÉPEK BEMUTATKOZÓ KÉPEK II. BEMUTATKOZÓ KÉPEK III. BEMUTATKOZÓ KÉPEK III. GALÉRIA GALÉRIA II. GALÉRIA III. GALÉRIA IV. VIDEÓ VIDEÓ II. VIDEÓ III. VIDEÓ IV. VIDEÓ V. JÓ GYAKORLAT ALAPÍTVÁNY ESEMÉNYEK ESEMÉNYEK II. ESEMÉNYEK III. ESEMÉNYEK IV. ESEMÉNYEK V. ESEMÉNYEK VI. ESEMÉNYEK VII. ESEMÉNYEK VIII. ESEMÉNYEK IX. ESEMÉNYEK X. ESEMÉNYEK XI. ESEMÉNYEK XII. ÉTLAP EGYÉB KAPCSOLAT OVI DOLGOZÓI OVI DOLGOZÓI II. OVI DOLGOZÓI III. BEMUTATKOZÓ KÉPEK BEMUTATKOZÓ KÉPEK II. BEMUTATKOZÓ KÉPEK III. BEMUTATKOZÓ KÉPEK III.-PRÓBA 

JÓ GYAKORLAT

Juhász Tamásné

óvodavezető

Juhász Tamásnéintézményvezetővazető

PROGRAMOK:

Jó gyakorlatIntézmény neve: Ózdi Városközponti Óvodák E-mail cím: katonaovi@gmail.comKitöltő neve: Kossuth Henrietta1.A "jó gyakorlat" címe/neve: „Tök jó boszi buli „2.A "jó gyakorlat" tulajdonosa, illetve a tulajdonos képviselője:tulajdonos neve: Ózdi Városközponti Óvodákképviselője: Juhász Tamásné3.Megvalósítás helyszíne:település: Ózdcím: 3600 Ózd, Katona J. út 7.az intézmény neve: Ózdi Városközponti Óvodák4.A "jó gyakorlat" alkalmazási területe A köznevelés területén alkalmazott intézményi szinten megjelenő innovatív tevékenység, mely pozitívan hat az óvoda és a szülő kapcsolatrendszerére, az egymás közötti kommunikációra, fejleszti a közösséget. Érinti a 3, 4, 5, 7 kompetenciákat. Beépült a pedagógiai gyakorlatunkba, a Pedagógiai Programunk szerves része.5.Alkalmazási területek Intézmény: óvodaKorosztályok:3-6 éves gyerekek és családtagjaik6.A program/programelem tartalmának összefoglalása:Kiemelten szolgálja a szülők egyenlő hozzáférését, a sikeres együttnevelést. Minden érdeklődő családtag részére ingyenesen látogatható a program. A gyermekeikkel eltöltött napon lehetőség nyílik az együttjátszásra, az együttdolgozásra, az óvodai élet napirendjének, szokás és szabályrendszerének megismerésére, közös élményszerzésre. Megismerkedhetnek továbbá a gyermeki személyiség sokszínűségével, az egyéni bánásmód alkalmazásával, a differenciált tevékenykedtetéssel, a konfliktushelyzetek egyedi kezelésével, mely segítségként szolgálhat az otthoni problémák megoldásában is. A remek hangulat és a versengés öröme ösztönzően hat a csoportok teljesítményére. A jelmezbebújás lehetőséget biztosít a fel nem vállalt én megjelenítésére. Várható eredmények, hatások:A szülők nagyobb bizalommal fordulnak a gyermekeiket nevelő pedagógusok felé a problémáik megoldása érdekében. Hatékonyabb együttműködés a mindennapokban, közvetlenebb kommunikáció.Nyitottabb, közvetlenebb, emberségesebb szülők közötti kapcsolat.Az intézmény jó hírének növelése.A program népszerűségének, egyedi hangulatának köszönhetően előre várják az eseményt az óvodahasználók.A kialakulás fázisai:Eleinte csoportszinten szerveződtek a tevékenységek egy –egy pedagógus kezdeményezésével. Későbbiekben óvodai szinten szervezetten készültünk a barkács délelőttökre. A hátrányos helyzetű szülők kevésbé látogatták intézményünk nyilvános rendezvényeit, ezért a család és az óvoda kapcsolatának javítása érdekében nyilvánossá tettük az eseményt, együttdolgozásra sarkallva őket. A program kiegészült a társintézmények bevonásával, akik részére kiállítást szerveztünk az elkészült alkotásokból. A következő napokban meghívót küldtünk nekik és lehetőséget biztosítottunk arra, hogy megtekintsék pedagógus vezetésével a tárlatot. Mostanra már jól kialakult a rendszer, melyet nagy lelkesedéssel várnak szülők, gyerekek, pedagógusok egyaránt egy kellemesen, vidáman eltöltött nap reményében. A gyakorlat újszerűsége:Városunkban és annak térségében többen szerveznek közös barkácsolást a szülőkkel, de az általunk kifejlesztett jó gyakorlat nem kizárólag a szülőket szólítja meg, hanem a többi intézmény pedagógusait és gyermekeit is. Fontos számunkra, hogy a szorgalmasan, nagy lelkesedéssel végzett munkánk nyilvánosságra kerüljön és élményként szolgáljon a látogatók számára valamint, hogy megismerjék az intézményünket, az itt folyó munkát. Fontos a kapcsolataink horizontális kiterjesztése, további mélyítése, formálása.Nyomon követhetőség:A nyílt nap eseményei fotókkal illusztrálva megtekinthetők a www.katonaoviozd.hu honlapunkon. Az elégedettségi kérdőívek az intézményben megtalálhatók.Pedagógiai programunkban és az éves munkatervekben, beszámolókban olvasható a megvalósítás.7.A program referencia háttere, amely igazolja eredményességétKipróbált jó gyakorlat. Hat éve alkalmazzuk intézményünkben, melyet évről évre fejlesztünk a tapasztalatok alapján.A gyakorlat beválását elégedettséget mérő kérdőív felhasználásával vizsgáljuk. A kitöltésre a program végeztével a helyszínen ill.a következő napokban kerül sor (szülőkkel, résztvevőkkel, társintézményekkel).8.A "jó gyakorlat" egyedi humán-erőforrás igénye az átvevő intézmény szempontjából Jó gyakorlatunk nem igényel külön humán erőforrást, az óvodában dolgozó óvodapedagógusok és az óvoda összes további dolgozójának bevonásával történik a szervezés és a lebonyolítás. A munkatervben név szerint rögzített óvodapedagógus a felelős az egész projektért. Az ő feladata az előkészületek, szervezési feladatok, a lebonyolítás és az utómunkálatok, valamint a jó gyakorlat menedzselése.9.A "jó gyakorlat" egyedi eszközigénye Szükséges eszközök listája:- jelmezek, ill. jelzés értékű kiegészítők (fejdísz, kalap, vámpírfog, pókok stb.)- barkács eszközök a tök és termésbábok faragáshoz (kés, kanál, kiskalapács, fúrófejek, szúró, vágó, faragó szerszámok stb.)- egyéb eszközök a díszítéshez (drótok, gombostű, kisebb szárított termések, festékek, ragasztó) - színes kartonok a dekorációhoz és egyéb dekorációs kellékek- oklevelek, emléklapok- ajándéktárgyak a díjazáshoz- a kiállító standok elkészítéséhez állványok, padok stb. (attól függően, hogy mit tudnak felhasználni az intézmény eszközkészletéből)- plakátok a kiállítás reklámjaként10.A jó gyakorlat átvételéhez, sikeres alkalmazásához szükséges egyszeri felkészülési költség az átvevő intézmény szempontjábólA jó gyakorlat átvételéhez, majd a későbbi alkalmazásához elegendő egy-két hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés és konzultáció a gyakorlatot alkalmazó pedagógusokkal, intézményvezetővel. A helyszíni látogatás mindenképpen ajánlott a hangulat átélése érdekében. Az intézmény megközelítéséhez szükséges utazási költségek a látogatókat terhelik.11.Az átadáshoz szükséges, fent leírt átvételi feltételek költségvetéseIntézményünk 2017. májusában Bázisintézményi címet kapott. Nyílt nap szervezésében kerül sor a jó gyakorlat bemutatására, melynek átadása ingyenes.12.A tárgyalásra, döntésre felhatalmazott személyNeve: Kossuth HenriettaElérhetősége: 3600 Ózd, Katona J. út 7.Tel: 06/48 472-563, E- mail: katonaovi@gmail.com

Lorem ipsum dolor